27 października 2022 r. w Bogatyni, odbyło się spotkanie, będące częścią Europejskiego Tygodnia Wodoru, którego głównym celem jest omówienie globalnych wyzwań wdrażania Europejskiej Strategii Wodorowej, a także kluczowych zagadnień wykorzystania potencjału energii odnawialnej do produkcji wodoru. Organizatorem wydarzenia był Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej oraz Dolnośląska Dolina Wodorowa.

…”Bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach od powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, to ważne przedsięwzięcie jest sukcesywnie rozwijane, o czym świadczy chociażby organizacja dzisiejszej konferencji. Powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej potwierdza wielki potencjał regionu Dolnego Śląska. (…) 21 października ogłoszone zostało rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru, pojawia się więc otoczenie regulacyjne, które będzie sprzyjać rozwojowi gospodarki wodorowej, a w przygotowaniu są już kolejne akty prawne. Moim wielkim marzeniem jest budowa polskiego elektrolizera wodoru. (…) – powiedział otwierając konferencję wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Europejki Dzień Wodoru
Europejski Dzień Wodoru

…”Sytuacja na Ukrainie spowodowała zawirowania na rynku energii (…) Każda megawatogodzina wyprodukowana przez nasze farmy to energia zaoszczędzona w systemie energetycznym, więc nie pozostaje nam nic innego, jak budować jak najwięcej OZE i płynnie przejść do wodoru. – dodał prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Albert Gryszczuk.

W swojej prezentacji Albert Gryszczuk skoncentrował się na problematyce budowania kompetencji dla gospodarki wodorowej. …”Konflikt na Ukrainie zdewaluował hasło transformacji energetycznej naszego regionu. Dlatego też postanowiliśmy pochylić się nad problematyką repower – sytuacji, kiedy będziemy musieli zrezygnować z obecnego źródła energii, jakim jest Elektrownia Turów. Projekt Repower tworzy zespół interdyscyplinarny. Na chwilę obecną zrealizowaliśmy kompleksowo projekt 49 MW PW od nabycia do dewelopmentu i sprzedaży projektu do inwestora, a dziś rozwijamy w regionie kolejne projekty słoneczne i wiatrowe. W ekosystemie budowanym przez ZKlaster są zarówno lokalne samorządy i przedsiębiorcy. (…) Możemy oddawać moc z naszych źródeł, ale możemy też przyłączyć przemysł do zielonego źródła energii i zielonej sieci dystrybucyjnej. Kiedy znikną elektrownie, to my – jako gospodarka – musimy być gotowi do zastąpienia tych źródeł. Wspólne wycofanie się z węgla brunatnego Polski, Niemiec i Czech może stanowić jeden z flagowych projektów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Nie mniej istotnym jest fakt, że została już uchwalona Strategia Energetyczna Dolnego Śląska …” – podkreślił prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

Bariery w gospodarce wodorem omówił, na przykładzie Zgorzelca i Wałbrzycha, dr Andrzej Węgrzyn. Prelegent wśród najistotniejszych barier wymienił m.in. koszty, dojrzałość technologiczną i wydajność oraz niepewną sytuację regulacyjną i polityczną.