I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

WODÓR JAKO REMEDIUM NA KRYZYS KLIMATYCZNY I ENERGETYCZNY

Dolnośląska-Dolina-Wodorowa-H2

WROCŁAW
14 GRUDNIA 2022

Konferencja „WODÓR JAKO REMEDIUM NA KRYZYS KLIMATYCZNY I ENERGETYCZNY”, odbyła się we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2022 roku i poświęcona była możliwościom i sposobom transformacji energetycznej, surowcowej, gospodarczej oraz społecznej, z wykorzystaniem technologii wodorowych. Jednocześnie służyła podsumowaniu pierwszego etapu funkcjonowania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej i wskazała kierunki dalszego rozwoju.

Wodór jako remedium
Andrzej Węgrzyn_DDW

Duże znaczenie miały prezentacje wzorcowych rozwiązań zagranicznych w zakresie tworzenia gospodarki wodorowej oraz wskazanie potencjału naukowego i gospodarczego na terenie Dolnego Śląska.

W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób – w tym zdalnie, reprezentujących Ministerstwo Klimatu i Środowiska, biznes, naukę, władze samorządowe oraz agencje rządowe. Byli także partnerzy z Danii, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Hydrogen Europe.

Bardzo dziękujemy za wsparcie merytoryczne i aktywny udział w konferencji partnerów akademickich.

PATRONAT HONOROWY
Rektor Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

KOMITET PROGRAMOWY
Prof. Mirosław Miller
Prof. Jerzy Kaleta
Prof. Wiesław Stręk

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI
Sławomir Sobkiewicz, Prezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. Jerzy Kaleta, Przewodniczący
Prof. Mirosław Miller
Prof. Wiesław Stręk
Dr hab. Grzegorz Krzos
Dr Robert Tomala
Katarzyna Faruga
Szymon Płoński

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu partnerów naszego Stowarzyszenia:
Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Bank Gospodarstwa Krajowego
PKO Bank Polski

Karolina Kurzac
Grzegorz Krzos

PARTNERZY

bank polski
BGK
arp_Agencja Rozwoju Przemysłu
bank polski
BGK
arp_Agencja Rozwoju Przemysłu