Sławomir Sobkiewicz. Katarzyna Faruga

I ŚNIADANIE BIZNESOWE 

W dniu 23.02.2023 r. ramach pierwszych urodzin Stowarzyszenia „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA” , odbyło się I Śniadanie Biznesowe, podczas którego zaprezentowane zostały firmy wspierające naszą organizację, dzięki którym rozwijamy się i budujemy swoją markę, nie tylko na Dolnym Śląsku. W formie indywidualnych prezentacji, przedstawione zostały plany i inwestycje dolnośląskich przedsiębiorców, związane z gospodarką wodorową. W spotkaniu uczestniczyli członkowie założyciele Stowarzyszenia, członkowie wspierający, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz władz krajowych. 

Prezentacje przedstawili:

Katarzyna FARUGA – Dyrektor Generalna DDW. Prezentacja: „W ROCZNICĘ PIERWSZYCH URODZIN DOLNOŚLĄSKIEJ DOLINY WODOROWEJ”.

Sławomir Sobkiewicz. Katarzyna Faruga
Katarzyna Faruga i Weronika Kukla

Ireneusz ZYSKA – Wiceminister, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Prezentacja: „KONCEPCJA ODRZAŃSKIEJ DOLINY WODOROWEJ WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU KAWERN SOLNYCH I MAGAZYNOWANIEM WODORU”.

Ireneusz Zyska
Ireneusz Zyska
Ireneusz Zyska
Ireneusz Zyska

Bolesław GORANCZEWSKI – Prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Prezentacja: „GRUPA AZOTY JAKO PODMIOT WIODĄCY W ODBUDOWIE ODRZAŃSKIEJ DROGI WODNEJ ORAZ ROZWOJU GOSPODARKI WODOROWEJ W POLSCE”.

Bolesław Goranczewski
Bolesław Goranczewski

SZYMON PŁOŃSKI – Ekspert, Koordynator Zespołu Biura Analiz i Strategii – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Prezentacja: „POLSKI EKOSYSTEM DOLIN WODOROWYCH”.

Szymon Płoński. ARP S.A.

Przemysław BOŻEK – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Prezentacja: „LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – ŁĄCZYMY BIZNES I NOWE TECHNOLOGIE”.

Przemysław Bożek. Prezes LSSE
Przemysław Bożek_Prezes LSSE

Janusz KERTYŃSKI – Kierownik Rynku Chemia i Środowisko, Region Europa Wschodnia – Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Prezentacja: „TECHNOLOGIE WODOROWE W GRUPIE LINDE”.

Janusz Kertyński. Linde Gaz Sp. z o.o.

Maksymilian GĄDEK – Prezes Losentech Sp. z o.o. Prezentacja: “WODÓR – MIĘDZY NAMI JEST CHEMIA”.

Maksywilian Gądek. Prezes Losentech

Rafał SŁOMKA – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu ARTHUR BUS Sp. z o. o. Prezentacja: “ROLA GRUPY ARTHUR JAKO NOWEGO PRODUCENTA POJAZDÓW ZEROEMISYJNYCH W TRANSPORCIE – PREZENTACJA PROJEKTU AUTOBUSU WODOROWEGO. “

Rafał Słomka Arthur Bus
Rafał Słomka_Arthur Bus

Grzegorz KRZOS – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, BIOZE Sp. z o.o. Prezentacja: „FINANSOWANIE INWESTYCJI WODOROWYCH”.

Grzegorz Krzos