Konferencja Korytarze Wodorowe Europy

Patronat honorowy

Ambasada Włoch
logotypy Konferencja

Międzynarodowa Konferencja – Korytarze Wodorowe

Najważniejszym punktem wydarzenia będzie Energy Industry Mixer – gdzie w osobistych rozmowach z międzynarodowego spotkania networkingowego opartego na strukturze spersonalizowanych spotkań w stylu speed dating pomiędzy samorządami a przemysłem energetycznym – będzie można przygotować się na tę rewolucję energetyczną.
W ramach długotrwałej współpracy pomiędzy Polską a Włochami, w roli Partnerów Strategicznych Energy Industry Mixer, gośćmi specjalnymi będą włoscy eksperci przemysłu energetycznego.

Ramowa Agenda Konferencji

Wodorowe Korytarze Europy 

Data: 30.11.2023

09:00 – 09:30

Rejestracja uczestników i kawa

09:30 – 09:45

Powitanie gości

- Sławomir Sobkiewicz Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka; Grupa Azoty ZAK S.A.; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa,

- Przemysław Bożek Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- Fabrizio Bosetti Prezes BGC Group

09:45 – 10:05

Wprowadzenie do polskich korytarzy wodorowych

- Luca Franchetti Pardo Ambasador Republiki Włoch w Polsce (wideo),

- Torsten Göhler Zastępca Konsula Generalnego Niemiec,

- Nicola Petteno’ Prezes Confindustria Polonia

10:05 – 10:15

Prezentacja ARP E-Vehicles – do potwierdzenia tytuł prezentacji

10:15 – 10:25

Wsparcie funduszy dla korytarzy wodorowych (program 3W) – BGK

10:25 – 10:35

Droga do neutralności węglowej z kogeneracją wodorową – 2G

10:35 – 10:45

„Wodór dla TOP Managerów” – Studium Wodoru

11:00 – 11:15

Włoskie Stowarzyszenie Wodorowe Environment Park/H2IT; Wodór we Włoszech: doświadczenia terytorialne i rozwój przemysłowego łańcucha dostaw – Davide Damosso Członek Zarządu Environment Park/H2IT

11:15 – 11:25

Przerwa kawowa

11:25 – 12:25

Panel dyskusyjny: Europejskie inicjatywy wodorowe

Moderator: Davide Damosso Director of Environment Park in Turin and Board Member of Italian Hydrogen Association “H2IT”; Environment Park SpA/Italian Association for Hydrogen and Fuel Cells - H2IT

- Daniel Minarik – Chairman of the board; Moravian-Silesian Hydrogen Cluster

- Rafał Rurański - Manager of technical department and certifying technical products; Rina Poland

- Stefano Papale – Head of Business Development; FATA SpA

- Riccardo Festante – Head of Energy Business Unit; MONTANA SpA

- Teresa Villuendas Gracia – H2 Valleys Project Manager; Aragon Hydrogen Foundation

- Janina Hippler-Nettlau – Manager, Project Execution; Malta INC

- Magnus Qvant – Nordic Urban Resilience Institute

12:25 – 12:35

Przerwa kawowa

12:35 – 13:35

Panel dyskusyjny: Krajowe inicjatywy wodorowe w korytarzach transportowych

Moderator: Piotr Jóźwiak - p.o. Kierownika Zakładu; Zakład Procesów Cieplnych; Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

- Maciej Gis – Kierownik biura komunikacji i rzecznik prasowy PSPA; Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

- Sławomir Sobkiewicz – Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka; Grupa Azoty ZAK S.A.; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa

- Szymon Płoński – p.o. Dyrektora Biura Transformacji Energetycznej; Agencja Rozwoju Przemysłu

- Andrzej Węgrzyn - Pełnomocnik Marszałka Dolnego Śląska ds. Transformacji Energetycznej, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa

- Mariusz Konieczny – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

13:35 – 14:25

Lunch i rozmowy indywidualne

14:25 – 16:25

HydrogenMixer (indywidualne i wielostronne spotkania B2B w stylu „speed dating”)

16:25 – 17:00

„Scena dla Start up’ów”

17:00 – 17:10

Zakończenie konferencji - Agnieszka SpirydowiczPrzemysław Bożek Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Fabrizio Bosetti Prezes BGC Group

* W ramach struktury organizacyjnej wydarzenia odbywać się będą, w tym samym czasie, dwa rodzaje spotkań:

1) Spotkania przy stolikach rotacyjnych [B2B], dla około 7-8 przedstawicieli instytucji i firm przy jednym stoliku, których celem będzie możliwość poznania w krótkim czasie uczestników wydarzenia oraz sposobność nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych. Przewidywany czas dla każdego uczestnika takiego spotkania to ok. 1,5-2 min. Spotkania stolikowe zorganizowane będą w sposób
rotacyjny, tak, aby przedstawiciele wszystkich instytucji i firm mieli czas i możliwość wzajemnego zapoznania się. Ściślejsze kontakty między poszczególnymi dostawcami będą mogły zostać nawiązane w tzw. części networkingowej.

2) Spotkania dwustronne [1to1] z włoskimi firmami technologicznymi sektora wodoru. W ramach tego typu spotkania uczestniczące samorządy i firmy będą spotykać się z delegacjami poszczególnych firm eksperckich w ramach spotkań dwustronnych, wyrażając swoje indywidualne potrzeby.

Programy powyższych spotkań zorganizowane będą za pomocą innowacyjnego oprogramowania
B2BSmartMixer®, stworzonego przez Bosetti Global Consulting, który daje możliwość uzyskania ponad 100 kontaktów biznesowych w ciągu jednego dnia spotkań. Program pozwala na: a) planowanie wielokrotnych spotkań bez ryzyka ich powtórzenia się; b) zarządzanie „spersonalizowanymi programami” spotkań dla różnych przedstawicieli pojedynczej firmy; c) połączenie firm w grupy tematyczne zwiększające częstotliwość sukcesu pojedynczych spotkań; d) zorganizowanie spotkań dwustronnych z rezerwacją z „Kluczowymi Uczestnikami” wydarzenia, itd.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższej agendzie

Hydrogen Corridors in Europe

Patronat honorowy

Ambasada Włoch
logotypy Konferencja