ZARZĄD STOWARZYSZENIA „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”

Sławomir Sobkiewicz_DDW

PREZES ZARZĄDU – Sławomir SOBKIEWICZ

Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Od ponad 30 lat związany z branżą chemiczną. Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Od 1995 r. pracownik Grupy Azoty ZAK S.A. Od początku związany z Jednostką Biznesową Energetyka, w ramach której nabywał doświadczenie na wydziałach produkcyjnych oraz w biurze zakupów jednostki. Uczestniczył w wielu kluczowych dla Spółki procesach inwestycyjnych, takich jak Nowa Elektrociepłownia, wymiana odcinków sieci wody pitnej, przemysłowej, grzewczej oraz projekty poprawiające efektywność energetyczną.

Był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO 50001:2018 i rozwiązań systemowych wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W 2021 r. powołany przez Zarząd do zadania utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Od lutego 2022 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Posiada certyfikaty z obszaru Cyberbezpieczeństwa wydane przez TUV Nord:

  • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001,
  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według normy ISO 22301.
Szymon Płoński

Szymon PŁOŃSKI – Wiceprezes Zarządu

Kierownik Projektu w Biurze Analiz i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu

Grzegorz Górski_DDW

Dr hab. inż. Andrzej SZAŁEK – Wiceprezes Zarządu

Doradca Zarządu Toyota Central Europe

Dr inż. Andrzej Węgrzyn_DDW

Dr inż. Andrzej WĘGRZYN – Wiceprezes Zarządu

Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. transformacji energetycznej.

Ekspert transformacji energetycznej łączący wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami społecznymi.

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie nadzorując kluczowe dla gospodarki polskiej projekty.

Jest również Pełnomocnikiem Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii OZE oraz wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu ZKlaster.

Dr inż. Andrzej Węgrzyn_DDW

Radosław ŻYDOK – Wiceprezes Zarządu

Menedżer od zadań specjalnych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym na styku sektora publicznego i biznesu. Specjalizuje się w obszarach ESG, zrównoważonego rozwoju, taksonomii i transformacji klimatycznej. Ekspert od regulacji unijnych i krajowych oraz technologii wodorowych, CCUS, energetycznych. Wdrożył politykę klimatyczną w KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizował w tej firmie szereg projektów transformacyjnych (z zakresu CCUS, wodoru i efektywności energetycznej) przez blisko 6 lat pracy.