ZARZĄD STOWARZYSZENIA „DOLNOŚLĄSKA DOLINA WODOROWA”

Sławomir Sobkiewicz_DDW

PREZES ZARZĄDU – Sławomir SOBKIEWICZ

Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Od ponad 30 lat związany z branżą chemiczną. Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Od 1995 r. pracownik Grupy Azoty ZAK S.A. Od początku związany z Jednostką Biznesową Energetyka, w ramach której nabywał doświadczenie na wydziałach produkcyjnych oraz w biurze zakupów jednostki. Uczestniczył w wielu kluczowych dla Spółki procesach inwestycyjnych, takich jak Nowa Elektrociepłownia, wymiana odcinków sieci wody pitnej, przemysłowej, grzewczej oraz projekty poprawiające efektywność energetyczną.

Był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO 50001:2018 i rozwiązań systemowych wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W 2021 r. powołany przez Zarząd do zadania utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Od lutego 2022 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Posiada certyfikaty z obszaru Cyberbezpieczeństwa wydane przez TUV Nord:

  • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001,
  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według normy ISO 22301.
Grzegorz Górski_DDW

Grzegorz GÓRSKI – Członek Zarządu

Manager General Affairs / Legal Compliance Officer w Toyota Motor Manufacturing Poland.

W Toyocie od 2004 roku. Odpowiada za relacje zewnętrzne, komunikację, sprawy prawne oraz administrację i Facility Management fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.
Wraz z Toyota Central Europe realizuje projekty w zakresie elektromobilności i promocji transportu niskoemisyjnego.

Dr inż. Andrzej Węgrzyn_DDW

Dr inż. Andrzej WĘGRZYN – Członek Zarządu

Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. transformacji energetycznej.

Ekspert transformacji energetycznej łączący wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami społecznymi.

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie nadzorując kluczowe dla gospodarki polskiej projekty.

Jest również Pełnomocnikiem Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii OZE oraz wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu ZKlaster.