4 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZCz) Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa pod przewodnictwem Prezesa Sławomira Sobkiewicza. W wyniku swojej rezygnacji Zarząd opuścił pan Grzegorz Górski, reprezentant Toyota Manufacturing Motor Poland. Serdecznie dziękujemy Grzegorzowi za dwa lata intensywnej i owocnej pracy na rzecz naszego stowarzyszenia!

W wyniku uchwał podjętych przez NWZCz, do Zarządu zostali powołani:

  • Szymon Płoński
  • Andrzej Szałek
  • Radosław Żydok

Szczegółowe biogramy nowych Wiceprezesów Zarządu dostępne są w zakładce ZARZĄD.

Oprócz zmian w Zarządzie, NWZCz przyjęło również prowizorium budżetowe na 2024 rok. Pełny budżet na ten rok zostanie przyjęty na regularnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w czerwcu. Wtedy również planujemy przyjęcie i opublikowanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2023 roku.