Zarząd Stowarzyszenia

Sławomir Sobkiewicz – Prezes Zarządu

Grzegorz Górski – Członek Zarządu

Andrzej Węgrzyn – Członek Zarządu

Radosław Żydok – Członek Zarządu

 

Szczegółowe informacje o członkach Zarządu

Sławomir Sobkiewicz

Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Od ponad 30 lat związany z branżą chemiczną. Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Od 1995 r. pracownik Grupy Azoty ZAK S.A. Od początku związany z Jednostką Biznesową Energetyka, w ramach której nabywał doświadczenie na wydziałach produkcyjnych oraz w biurze zakupów jednostki. Uczestniczył w wielu kluczowych dla Spółki procesach inwestycyjnych, takich jak Nowa Elektrociepłownia, wymiana odcinków sieci wody pitnej, przemysłowej, grzewczej oraz projekty poprawiające efektywność energetyczną.

Był odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO 50001:2018 i rozwiązań systemowych wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W 2021 r. powołany przez Zarząd do zadania utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Od lutego 2022 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Posiada certyfikaty z obszaru Cyberbezpieczeństwa wydane przez TUV Nord:

  • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001,
  • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według normy ISO 22301.

 

Grzegorz Górski

Manager General Affairs / Legal Compliance Officer w Toyota Motor Manufacturing Poland

W Toyocie od 2004 roku. Odpowiada za relacje zewnętrzne, komunikację, sprawy prawne oraz administrację i Facility Management fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Wraz z Toyota Central Europe realizuje projekty w zakresie elektromobilności i promocji transportu niskoemisyjnego.

 

Dr inż. Andrzej Węgrzyn

Ekspert transformacji energetycznej łączący wiedzę ekonomiczną i techniczną z aspektami społecznymi. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie nadzorując kluczowe dla gospodarki polskiej projekty. Jest Pełnomocnikiem Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii OZE oraz wspiera Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu ZKlaster.

 

Radosław Żydok

Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A.

Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie nowych, niskoemisyjnych technologii do głównego ciągu produkcyjnego KGHM. Kluczowe obszary działalności departamentu to odejście od paliw kopalnych do alternatywnych (np. wodoru) w procesach metalurgicznych, wytwarzanie wodoru oraz wychwyt CO2 z instalacji hutniczych. W tych ramach Radosław Żydok zarządza kontaktami z podwykonawcami, jednostkami badawczymi, oddziałami produkcyjnymi oraz kieruje zespołem kierowników projektów.

Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Wcześniej przez 3 lata kierował zespołem regulacyjnym w KGHM. W tym czasie kierował m.in. projektami: Polityka Klimatyczna KGHM, Szkoła Przywództwa KGHM “Przewodnicy”.

W przeszłości Koordynator Projektów a następnie Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Fundacji Republikańskiej, w której pozostaje ekspertem i autorem tekstów do kwartalnika “Rzeczy Wspólne”.