Wodór pod lupą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Wodór pod lupą Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Program prac 2024+ został opracowany z myślą o tych wyzwaniach. Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego Unii Europejskiej polega na sprawdzaniu, czy środki unijne są pobierane i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy dzięki wydatkom osiągane są zakładane rezultaty 💶. W dokumencie przedstawiono wykaz 73 sprawozdań specjalnych i przeglądów, które Trybunał zamierza opublikować w 2024 i 2025 r.

Konkurencyjność gospodarcza Unii to pierwszy z obszarów strategicznych, w którym Trybunał przeprowadza kontrole, a przedmiotami zadań kontrolnych w tym obszarze są między innymi transformacja cyfrowa, sztuczna inteligencja i rynki pracy.

W ramach tej kategorii planowane jest przygotowanie sprawozdania pn. „Wodór – strategia przemysłowa” – będzie to ocena skuteczności strategii Komisji dotyczącej promowania unijnej transportowej infrastruktury wodorowej, a także efektywności unijnego dofinansowania we wspieraniu rozwoju i terminowego oddania do użytku transportowej infrastruktury wodorowej w państwach członkowskich.