Jak informuje Agnieszka Spirydowicz – wniosek Dolnośląskiej Doliny Wodorowej w ramach edukacji ekologicznej, złożony w grudniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został pozytywnie oceniony zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.
Teraz czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie i będziemy mogli rozpocząć działania w ramach projektu. Będą to działania dla członków naszego stowarzyszenia – tak, aby wyższa oraz średnia kadra menadżerska miała wysokiej jakości podstawy merytoryczne dot. wiedzy z zakresu wodoru. Będziemy informować na bieżąco.

https://wfosigw.wroclaw.pl/files/download_pl/1987_wyniki-ii-oceny-wnioskow-wg-kryteriow-dostepu-oraz-kryteriow-jakosciowych-dopuszczajacych-zlozonych-w-ramach-naboru-wnioskow-w-programie-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej-w-zakresie-tematycznym-oze-i-efektywnosc-energetyczna.pdf