Akty prawne

CHWAŁA NR 3099/ 2020 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030” Akty prawne, Raporty, Różne ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające unijne ramy...