Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

4 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZCz) Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa pod przewodnictwem Prezesa Sławomira Sobkiewicza. W wyniku swojej rezygnacji Zarząd opuścił pan Grzegorz Górski, reprezentant Toyota Manufacturing Motor...