Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa poszukuje menedżera na stanowisko Dyrektora Generalnego.

W ramach obowiązków służbowych, Dyrektor Generalny będzie odpowiadał za:

 1. Realizację ustaleń i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia
 2. Zarządzanie codzienną pracą Stowarzyszenia i jego kadry
 3. Zarządzanie majątkiem i zasobami ludzkimi Stowarzyszenia
 4. Rozwój Stowarzyszenia poprzez aktywne poszukiwanie i nabór nowych Członków oraz wspieranie projektów realizowanych przez obecnych Członków
 5. Nadzorowanie pracy kierowników projektów powołanych do realizacji zadań wyznaczonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie
 6. Budowanie wizerunku Stowarzyszenia i jego aktywną promocję
 7. Pozyskiwanie finansowania z zewnętrznych źródeł, np. funduszy krajowych i unijnych
 8. Stałą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
 9. Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych Stowarzyszenia
 10. Organizację wydarzeń i spotkań z Członkami oraz interesariuszami zewnętrznymi Stowarzyszenia

W początkowym okresie pracy do kluczowych zadań Dyrektora Generalnego będzie należeć ponadto:

 1. Budowa zespołu poprzez rekrutację pracowników
 2. Wyposażenie biura i kadry w odpowiednie narzędzia pracy (np. komputery i usługi IT)
 3. Wypracowanie podstawowych procedur związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną Stowarzyszenia
 4. Przygotowanie procedur pozwalających na terminowe wypełnianie wymagań prawnych i sprawozdawczych
 5. Zakontraktowanie wszystkich usług niezbędnych do normalnej, bezproblemowej pracy biura

Dyrektor Generalny będzie odpowiadał bezpośrednio przed Zarządem Stowarzyszenia. Ze względu na społeczny charakter pracy Zarządu, Dyrektor Generalny będzie najwyższym rangą pracownikiem Stowarzyszenia zatrudnionym w nim etatowo. Będzie docelowo zarządzał kilkuosobowym zespołem stałych, etatowych pracowników. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, Zarząd będzie mógł powołać projekty z dedykowanymi budżetami i kierownikami projektów, których praca również będzie nadzorowana przez Dyrektora Generalnego.

Czego oczekujemy od kandydata na Dyrektora Generalnego:

 1. Wysoka dyspozycyjność, gotowość do pracy w zadaniowym czasie pracy
 2. Wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość i chęć nawiązywania nowych kontaktów, utrzymywanie relacji
 3. Umiejętność sprawnego budowania zespołów oraz zarządzania nimi
 4. Wiedza o powstającej gospodarce wodorowej, znajomość głównych ram regulacyjnych i technicznych jej towarzyszących
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego; dodatkowy język obcy mile widziany
 6. Doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub w kierowaniu osobami prawnymi
 7. Co najmniej podstawowa biegłość w gospodarowaniu majątkiem, znajomość zasad i obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości podmiotów gospodarczych
 8. Nieposzlakowana opinia oraz niekaralność
 9. Wyższe wykształcenie
 10. Mile widziane doświadczenia z pracy z technologiami wodorowymi, europejskimi i krajowymi regulacjami dotyczącymi energii, paliw i wodoru
 11. Doświadczenia z wnioskowania o fundusze unijne oraz realizacji projektów dofinansowych będą dodatkowym atutem

Aby zgłosić swoją kandydaturę, wyślij swoje CV i krótki list motywacyjny na adres kontakt@dolinah2.pl, w temacie wiadomości umieszczając treść “Rekrutacja – Dyrektor Generalny”. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 września 2022 roku.