W ubiegłym tygodniu miało miejsce ważne spotkanie, które otwiera nowe perspektywy dla rozwoju energii odnawialnej i wodoru na obszarze przygranicznym. Na tym niezwykłym spotkaniu dyrektor ds. rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej Agnieszka Spirydowicz oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego, dr Andrzej Węgrzyn, mieli okazję porozmawiać z panią Jana Orlowski, przedstawicielem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Spotkanie to było doskonałą okazją do omówienia przyszłych wspólnych projektów dotyczących energii odnawialnej i wodoru. Współpraca między Dolnośląską Doliną Wodorową a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec otwiera nowe możliwości dla ekologicznych innowacji i zrównoważonego rozwoju.
To kolejny krok w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, opartej na czystych i ekologicznych technologiach.