Rozpoczęte zostały konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego (nr 1092 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska). Projekt dostępny jest pod adresem: