29 maja 2024 r. w Dreźnie, stolicy Saksonii odbyła się druga edycja Green Hydrogen Innovation Congress. Było to jedno z największych wydarzeń wodorowych w Niemczech i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa zostało wybrane na partnera wydarzenia i reprezentanta Polski.

GHIC 2024 odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Dreźnie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 370 gości krajowych i międzynarodowych. Po raz drugi od 2022 r. Saksońskie Ministerstwo Gospodarki (SMWA) stworzyło forum dyskusji biznesowej i nawiązywania kontaktów, aby zgromadzić graczy z branży wodorowej z całej Europy. Eksperci z biznesu i polityki z kraju gospodarza, Szkocji i krajów sąsiadujących z Saksonią: Polski i Republiki Czeskiej, przedstawili i omówili poczynione postępy i wysiłki, które wciąż są potrzebne, aby zapewnić szybkie wprowadzenie zielonego wodoru na rynek.

Minister gospodarki Saksonii Martin Dulig powiedział: „W poniedziałek tutaj, w Dreźnie, przed naszą młodzieżą, prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił znaczenie „En même temps” w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i ochrony klimatu. Niecałe dwa dni później Kongres Zielonego Wodoru 2024 pokazuje: To jest dokładnie to, co jest możliwe! Wzrost gospodarczy i przyjazność dla środowiska nie wykluczają się wzajemnie; wodór może i będzie się do tego aktywnie przyczyniać. Gospodarka Saksonii i jej sieci europejskie odgrywają kluczową rolę. Nasze innowacyjne, młode i ugruntowane firmy są ważnym czynnikiem napędzającym obecny rozwój rynku w całej Europie – i dzisiaj mogły to w imponujący sposób wykazać. To żywe tworzenie sieci kontaktów tworzy podstawę dla naszej przyszłej gospodarki.«

Sławomir Sobkiewicz, Prezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej: »Jest mi niezmiernie miło reprezentować Dolnośląską Dolinę Wodorową i całą Polskę na tym ważnym wydarzeniu. Dolny Śląsk jest sąsiadem Saksonii, a Polska ważnym partnerem gospodarczym Niemiec. Nasz zespół przyjechał do Drezna, ponieważ liczymy na nawiązanie partnerskiej współpracy z niemieckimi firmami, instytutami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Wspólne projekty mogą urzeczywistnić gospodarkę neutralną dla klimatu i ekologiczny wodór, ale stworzą też rzeczywistą wartość dodaną dla ludzi w całej Europie i nowe miejsca pracy w ekologicznym przemyśle. Dziękujemy organizatorom Kongresu Green Hydrogen Innovation i mamy nadzieję na dalsze tak dobre okazje do merytorycznych spotkań.«

Przedstawiciele zespołu DDW oraz naszych członków i partnerów byli licznie obecni w panelach dyskusyjnych. Ponadto w strefie dyskusyjno-targowej znaleźć można było nasze stanowisko prowadzone przez Patrycję Nowicką, kierownik biura DDW.

Do zobaczenia za dwa lata na kolejnej edycji Green Hydrogen Innovation Congress!