PCHET 2023 – Polish Conference On Hydrogen Energy and Technology

4 i 5 października odbyły się dwa intensywne dni dla Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, która zawitała do Gdyni na V edycję Konferencji Wodorowej PCHET 2023 – Polish Conference On Hydrogen Energy and Technology.

Dwa dni przepełnione ekspercką wiedzą związaną z tematyką wodorową.

Jednym z przykładów jest instalacja do produkcji niskoemisyjnego wodoru znajdująca się w Gaju Oławskim w Promet-Plast. Poznanie perspektywy inwestora i wykonawcy jest bardzo cennym doświadczeniem, które pokazuje, że dzięki ogromnej determinacji niemożliwe staje się możliwe, a współpraca oparta na partnerstwie jest kluczowa.

Bardzo ciekawa dyskusja wywiązała się podczas warsztatów “Rola wodoru w systemie energetycznym regionu pomorskiego”, podczas których wielokrotnie podkreślono bardzo dużą rolę samorządów zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i gminnym.

“Jak dobrze zaplanować inwestycję wodorową, aby skutecznie sfinansować ją z dotacji unijnych?” – to kolejny z aspektów poruszanych podczas PCHET. Czy energetyka jądrowa odegra kluczową rolę i wesprze rozwój rynku wodoru?

Te i wiele innych zagadnień, których nie sposób wszystkich przytoczyć, zostały omówione podczas tegorocznego PCHET.

Wielkie podziękowania dla organizatorów:
Klaster Technologii Wodorowych, koordynowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.