Dolnoslaska dolina wodorowa final

Nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim
odpowiedzią na globalne wyzwania transformacji energetyczno-klimatycznej

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do rejestracji na studia podyplomowe
Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii – nowość w roku akademickim 2023/2024.

Nie budzi wątpliwości, że kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Konieczność łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych w największym stopniu wymaga przeprowadzenia zmian w sektorze energetycznym. Pilnie potrzebne są innowacje, które poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych pozwolą budować zeroemisyjną gospodarkę opartą na koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jednak wdrożenie nowych technologii uwarunkowane jest zmianami w
środowisku prawnym. Potrzebne jest prawo, które umożliwi realizację zielonych projektów energetycznych i potrzebne są kompetencje w obszarze stanowienia i stosowania prawa, by rzeczywiście osiągnąć neutralność klimatyczną, najpóźniej do 2050 r.

Odpowiedzią na dynamiczne zmiany związane z procesem transformacji energetyczno-klimatycznej są oferowane przez WPAE UWr nowe studia podyplomowe, które pozwolą zdobyć niezbędne kompetencje osobom pracującym w sektorze energetycznym. Wykładowcami będą pracownicy naukowi, specjalizujący się w prawie administracyjnym, prawie gospodarczym i prawie energetycznym, jak również cenieni eksperci-praktycy.

Do kogo adresujemy ofertę?
Zapraszamy pracowników i kierowników podmiotów świadczących usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii, zatrudnionych m.in. w: przedsiębiorstwach energetycznych oraz firmach współpracujących przy projektowaniu, finansowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu usług OZE, a także osoby poszukujące miejsca zatrudnienia w ww. podmiotach. Studia adresujemy także do: pracowników administracji publicznej wykonujących zadania m.in. z zakresu rozwoju gospodarczego, energetyki, ochrony klimatu, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, zamówień publicznych oraz osób wykonujących zawody prawnicze.

Jakie zagadnienia obejmuje program?
Studia pozwolą szeroko spojrzeć na najważniejsze zagadnienia związane z transformacją energetyczno-klimatyczną. Słuchacze studiów podyplomowych będą mogli zdobyć kompetencje w obszarach m.in.:
oceny ryzyka klimatycznego i bioróżnorodności;
ESG i stosowania Taksonomii;
 realizacji projektów: fotowoltaicznych (PV); wiatrowych (onshore i offshore) i jądrowych (wielkoskalowych i SMR);
magazynowania energii;
gospodarki wodorowej;
gazów zdekarbonizowanych;
 elektromobilności;
 zielonych zamówień publicznych
i w wielu innych kluczowych obszarach dla zielonej energetyki.

Jakie kompetencje uzyskają absolwenci?
Absolwenci studiów podyplomowych powinni uzyskać wysoko wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej oraz prawa odnawialnych źródeł energii. Powinni oni rozumieć i znać podstawowe instytucje prawne, a także rozpoznawać prawa i obowiązki podmiotów projektujących, finansujących, wdrażających oraz monitorujących projekty OZE, jak również kompetencje organów administracji publicznej i podmiotów publicznych w tymobszarze. Istotnym elementem programu studiów są zajęcia praktyczne w obszarze tworzenia umów z uwzględnieniem aspektów energetyczno-klimatycznych.

Strona internetowa studiów podyplomowych:
https://prawo-oze.uwr.edu.pl/

Zapraszamy do rejestracji!