Oddział Związku Pracodawców Business & Science Poland w Brukseli zorganizował w Brukseli międzynarodową konferencję nt. jednego z kluczowych unijnych obszarów jakim jest polityka wodorowa. Konferencja dotyczyła rozwoju i przyszłości rynku wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej. W debacie wzięli udział przedstawiciele European Commission, European Parliament , Clean Hydrogen Partnership P, europejskiej organizacji wodorowej Hydrogen Europe i firm z regionu CEE.

Szymon Płoński, Project Manager  w Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zwrócił uwagę, że doliny wodorowe mają dzisiaj kluczowe znaczenie dla uruchomienia procesów inwestycyjnych w technologie wodorowe w Europie i w Polsce. Doliny wodorowe, dzięki współpracy wielu interesariuszy, pozwalają mitygować ryzyka inwestycyjne związane z realizacją skomplikowanych technologicznie projektów oraz wykreować i zabezpieczyć off-take wodoru jako kluczowy element podjęcia decyzji o finansowaniu inwestycji. Przykładem może być tutaj projekt Bałtyckiej Doliny Wodorowej, która otrzymała finansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 25 mln EUR, ale to jest projekt, który ma wygenerować 2 mld EUR inwestycji w technologie wodorowe.

Podobną logikę ARP S.A. przyjęła angażując się w projekty dolin wodorowych w Polsce, aby złotówka zainwestowana w doliny wodorowe pozwoliła uruchomić konkretne projekty inwestycyjne w technologie wodorowe, tworząc mnożnik inwestycyjny. Taką logikę rozwoju obrała dzisiaj w Polsce właśnie Dolnośląska Dolina Wodorowa, która inicjuje projekty mające wygenerować konkretne inwestycje w technologie wodorowe w Polsce. Dobrym przykładem jest Promet-Plast, Energetyczny Klaster Oławski, który od 2019 r. realizuje projekt 5-megawatowego elektrolizera, który produkuje do 700 ton zielonego wodoru rocznie i korzysta z energii wiatrowej i fotowoltaicznej. Projekt ten powstał, aby konkurować z chińską produkcją tworzyw sztucznych przy użyciu taniej energii z farm wiatrowych. Jeśli chcesz konkurować z Chińczykami, potrzebujesz taniej produkcji energii – dodał.

PEŁNA RELACJA Z DEBATY DOSTĘPNA TUTAJ