Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw administracyjno-biurowych

W ramach obowiązków służbowych specjalista do spraw administracyjno-biurowych będzie odpowiadał za wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Biura Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa, a w szczególności:

– obsługę administracyjną stowarzyszenia w szczególności przygotowywanie projektów uchwał, porządku obrad, protokołów z posiedzeń Zarządu;

– przygotowanie wstępnych pism, sprawozdań dla Zarządu;

– bieżącą obsługę sekretariatu pod względem administracyjnym;

– prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących – nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;

– prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej;

– prowadzenie korespondencji z partnerami zagranicznymi;

– ewidencję czasu pracy;

– współpracę z biurem rachunkowym – sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości;

– prowadzenie kalendarza spotkań;

– organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych – krajowych i zagranicznych;

– przygotowanie narad, konferencji, spotkań pod względem obsługi technicznej – zapewnienie niezbędnych dokumentów, materiałów, zawiadomienie uczestników, zorganizowanie poczęstunku;

– dbanie o sprawny przepływ informacji w organizacji;

– nadzór nad zaopatrzeniem sekretariatu w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe;

Wymagane kompetencje zawodowe:

  • umiejętność zarządzania budżetem
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętność planowania i organizacji
  • wiedza o zarządzaniu i administracji
  • zdolności organizacyjne
  • inicjatywa / przedsiębiorczość
  • odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna

Osoby zainteresowane zapraszamy do wysłania CV i listu motywacyjnego na adres mailowy Stowarzyszenia: kontakt@dolinah2.pl.