Kontakt

Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa

KRS: 0000972699

NIP: 8971906262

Adres do korespondencji:

ul. Sikorskiego 2-8

53-659 Wrocław

Budynek Cuprum Novum, pokój 310

Kontakt mailowy: kontakt_malpa_dolinah2.pl

Numer konta: 84 1090 1942 0000 0001 5066 5499

Numer rachunku VAT: 14 1090 1942 0000 0001 5066 5498