Konferencja Energia dla Lubelskiego

Dyrektor ds. Strategii DDW Szymon Płoński wziął udział w konferencji na zaproszenie Lubelskiego Klastra Wodorowego.

Jednym z przejawów działania dolin wodorowych jest budowanie relacji i wymiana informacji o dobrych praktykach pomiędzy dolinami i klastrami w Polsce. Dzięki temu budowana jest akceptacja społeczna w regionach.

Lubelski Klaster Wodorowy został powołany przez Grupę Azoty Puławy, Kopalnię Bogdanka (Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.) i Lubelski Urząd Marszałkowski. Jego celem jest rozwój gospodarki wodorowej w województwie lubelskim. Od początku w powstaniu Klastra brali udział przedstawiciele DDW w osobie dyr. ds. Strategii dzieląc się swoim doświadczeniem.

„Dolina wodorowa to podmiot, który ma budować w regionach rynek wodoru i łączyć popyt z podażą wodoru. Rynek wodoru zostanie uruchomiony w momencie, kiedy przemysł, jako odbiorca wodoru – off-taker, w przypadku województwa lubelskiego może być to np. przemysł chemiczny wystawi na rynku pierwszy kontrakt na dostawę zielonego, lub odnawialnego wodoru z dostawcą np. za 5 lat po określonej cenie. To da impuls dla producentów OZE, czy też podmiotów, które chcą produkować zielony (odnawialny) wodór do odpowiedzi na ten kontrakt wykorzystując mechanizmy wsparcia rynku, tzw. OPEX np. biorąc udział w aukcjach Europejskiego Banku Wodoru. Dzięki czemu producent wodoru mógłby obniżyć cenę za kilogram wodoru korzystając z dopłaty Europejskiego Banku Wodoru. Europejski system dopłat do produkcji wodoru rusza 23 listopada tego roku. Rynek wodoru staje się faktem” – powiedział ekspert wodorowy i dyrektor Biura Transformacji Energetycznej w ARP S.A. Szymon Płoński.