Instytut Energetyki może pochwalić się bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem wdrożeniowym w zakresie technologii energetycznych.

Instytut za swój cel obrał rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do tworzenia zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego. Poprzez swoje działania komercyjne, badawczo-wdrożeniowe, eksperckie i doradcze Instytut wspiera zrównoważone formy generacji i konsumpcji energii, oszczędność i efektywność energetyczną. Projekty i kierunki działań w naturalny sposób przyczyniają się do procesu transformacji energetyki krajowej, do rozwoju czystych metod wykorzystania paliw kopalnych oraz do włączania odnawialnych źródeł energii do systemów energetycznych.

Nasze spektrum działania obejmuje wiele technologii dla przemysłu ciężkiego i innych sektorów gospodarki, za geograficzny obszar działania odejmuje niemalże cały świat.

Instytut Energetyki