SBB ENERGY S.A. – jedna firma – wiele możliwości
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

Firma SBB ENERGY S.A. od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze oczyszczania spalin.
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ:
• Kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów
energetycznych
• Wielobranżowe montaże i remonty w sektorze energetycznym oraz przemyśle
• Rozruch oraz optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
• Czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń w sektorze energetycznym oraz przemyśle
• Badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia
• Projektowanie, montaże i uruchomienia w branży elektrycznej, AKP i automatyki wraz z dostawą sprzętu, rozdzielnic, systemów sterowania w sektorze energetycznym oraz przemyśle
• Modernizacja obiektów energetycznych i przemysłowych w zakresie technologii odsiarczania
spalin i usuwania innych kwaśnych składników gazowych, odazotowania spalin, redukcji emisji rtęci
• Konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę oraz na gaz

Ponadto SBB ENERGY S.A. rozwija nowe obszary działalności wprowadzając szereg rozwiązań technologicznych ukierunkowanych na dekarbonizację przemysłu oraz rozwój energetyki rozproszonej.
W swoim portfolio usług oferuje systemy produkcji, magazynowania i przetwarzania zielonego wodoru jak i bateryjne magazyny energii w połączeniu z farmami PV oraz magazyny ciepła.
KLIENCI
Dostawcy urządzeń i firmy montażowe działające w energetyce i przemyśle, elektrownie zawodowe i przemysłowe, elektrociepłownie i kotłownie komunalne, zakłady przemysłowe, pracownie projektowe obsługujące przemysł i energetykę.