Firma Promet – Plast S.C. działa na rynku od roku 1982. Jest Spółką Cywilną, w której wspólnikami są małżonkowie Elżbieta i Andrzej Jeżewscy. Firma funkcjonuje w sektorze MSP, poza rynkiem polskim obecna jest ze swoimi produktami w wielu krajach Europy. Koncentruje się na dwóch profilach działalności: produkcji artykułów medycznych metodą wtryskiwania i termoformowania oraz produkcji energii. 

Obok branży medycznej firma Promet-Plast równie prężnie działa w sektorze energetycznym. 

W 2012 roku Promet-Plast zrealizował projekt budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3,2 MW składającej się z 4 turbin o najwyższej efektywności energetycznej.  W 2015 roku zostały uruchomione kolejne dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 MW. Są to pierwsze w Polsce synchroniczne turbiny wiatrowe o najwyższej efektywności i wysokości sięgającej 205 m. Zakończony został również projekt budowy czterech elektrowni wiatrowych  o mocy 4 MW każda wraz z magazynami energii.  

Zakończony został również projekt budowy jednostki wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy elektrycznej do 1,2 MW z wykorzystaniem metanu.  

Aktualnie trwa przedsięwzięcie polegające na budowie jednostki wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy elektrycznej do 1,0 MW z wykorzystaniem wodoru. 

Innowacyjnym projektem spółki Promet-Plast jest AHE czyli Agro-Hydro-Energy. AHE to jednoczesne wykorzystanie ziemi do upraw rolnych oraz produkcji energii słonecznej i wiatrowej . AHE to również gospodarka wodna polegająca na gromadzeniu wód opadowych w zbiornikach retencyjnych podziemnych jak i naziemnych poprzez wykorzystanie powierzchni paneli fotowoltaicznych a także zautomatyzowana technologia  uprawy , nawożenia i stosowania herbicydów przy użyci sprzętu napędzanego energią elektryczną . 

W 2017 roku powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, z halą prototypowni, produkcji, logistyki i magazynowania.  Dzięki temu powstał pierwszy w Polsce (prawdopodobnie również w Europie) zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. 

Zakład produkcyjny Promet-Plast  zasilany jest w pełni własną energią odnawialną. Wymiana maszyn hydraulicznych na elektryczne i pełna automatyzacja produkcji sprawiła, że roczne zużycie energii w zakładzie spadło z 8064 MWh do 1776 MWh. Produkcja zielonej energii to nie tylko wartość dodana w postaci oszczędności, ale też karta przetargowa w pozyskiwaniu zamówień na dostawę sprzętu medycznego na Zachodzie.  

Z inicjatywy właściciela Promet-Plast Andrzeja Jeżewskiego powstał Energetyczny Klaster Oławski EKO, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina Oława oraz powiat) a także kilkanaście firm głównie ze stref przemysłowych. Koordynatorem klastra jest Tauron Ekoenergia. Energetyczny Klaster Oławski EKO otrzymał certyfikat pilotażowego klastra energii 

EKO