MEITILL Solutions to projekt trójki współzałożycieli, których połączyła pasja do innowacyjnych rozwiązań dla transformacji energetycznej oraz idei gospodarki obiegu zamkniętego. Naszą misją jest wspieranie inwestycji oraz działań badawczo-rozwojowych w energetyce rozproszonej, przemyśle i ochronie środowiska. W pracy wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania nowych technologii, szczególnie rozwiązań wodorowych, zdobyte podczas realizacji projektów w firmach technologicznych oraz instytucjach naukowych.

Dzięki wiedzy i kompetencjom MEITILL Solutions wspiera Klientów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, oferuje kompleksowe i wielowariantowe koncepcje technologiczne oraz studia wykonalności, a ostatecznie przygotowanie inwestycji od strony technicznej, ekonomicznej, prawnej i środowiskowej.

MEITILL Solutions