27 października, w Bogatyni, odbyło się spotkanie, będące częścią Europejskiego Tygodnia Wodoru, którego głównym celem jest omówienie globalnych wyzwań wdrażania Europejskiej Strategii Wodorowej, a także kluczowych zagadnień wykorzystania potencjału energii odnawialnej do produkcji wodoru. Organizatorem wydarzenia był Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej oraz Dolnośląska Dolina Wodorowa.

– Bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach od powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, to ważne przedsięwzięcie jest sukcesywnie rozwijane, o czym świadczy chociażby organizacja dzisiejszej konferencji. Powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej potwierdza wielki potencjał regionu Dolnego Śląska. (…) 21 października ogłoszone zostało rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru, pojawia się więc otoczenie regulacyjne, które będzie sprzyjać rozwojowi gospodarki wodorowej, a w przygotowaniu są już kolejne akty prawne. Moim wielkim marzeniem jest budowa polskiego elektrolizera wodoru. (…) – powiedział otwierając konferencję wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Bariery w gospodarce wodorem omówił, na przykładzie Zgorzelca i Wałbrzycha, dr Andrzej Węgrzyn. Prelegent wśród najistotniejszych barier wymienił m.in. koszty, dojrzałość technologiczną i wydajność oraz niepewną sytuację regulacyjną i polityczną.