25 lutego 2022 r. w Centrum Konferencyjnym „Wrocławskiego Parku Przemysłowego” z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. została powołana „Dolnośląska Dolina Wodorowa”.

Głównym partnerem biznesowym przedsięwzięcia jest KGHM Polska Miedź S.A.  W wydarzeniu wzięli udział m.in. Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, osoby związanie ze środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym obu regionów. ARP S.A. reprezentował wiceprezes Paweł Kolczyński, a KGHM Polska Miedź S.A. Adam Bugajczuk, wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

Dolnośląska Dolina Wodorowa

Celem Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego oraz województw sąsiadujących z tym regionem.
Dolnośląska Dolina Wodorowa wykorzysta potencjał badawczo-naukowo regionu, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej. Ponadto DDW poprzez swoje działanie będzie propagowała postawy proekologiczne, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, młodzieży oraz społeczności lokalnych.