Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – dr Andrzej Węgrzyn brał udział w jednym z najważniejszych paneli w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu:

„Hub gazu ziemnego” czy „hub wodorowy”? Jaką rolę na rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej może odgrywać Polska?

Dolnośląska Dolina Wodorowa na Forum Ekonomicznym w Karpaczu