Dołącz do nas

Zapraszamy do dołączenia do Stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa! Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkie osoby prawne, w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorców
  • jednostki naukowe i uczelnie
  • organizacje pozarządowe
  • związki pracodawców
  • izby gospodarcze

Osoby prawne mogą dołączyć do Stowarzyszenia w charakterze Członka Wspierającego. W tym celu konieczne jest wypełnienie i podpisanie zgodnie z reprezentacją poniższej deklaracji członkowskiej oraz przesłanie jej do Zarządu Stowarzyszenia w formie elektronicznej (na adres kontakt@dolinah2.pl) lub papierowej (na nasz adres korespondencyjny).

Złożenie deklaracji członkowskiej i podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia są niezbędne dla nadania statusu Członka Wspierającego. Wiąże się to z następującymi zobowiązaniami:

  • opłata wpisowa – 6 000 zł (jednorazowo, kwota stała)
  • składka członkowska – 12 000 zł rocznie

Zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi Stowarzyszenia, składka członkowska za pierwszy rok dla Członków Wspierających jest proporcjonalna do liczby rozpoczętych miesięcy danego roku. Dołączenie w n-tym miesiącu roku skutkuje powstaniem obowiązku opłaty członkowskiej w wysokości n/12 * 1000 zł za pierwszy rok członkostwa. Przykładowo, dołączenie do Stowarzyszenia 15 września skutkować będzie koniecznością zapłaty za 4 miesiące (wrzesień, październik, listopad, grudzień).