Agnieszka Spirydowicz na World Hydrogen Week w Rotterdamie!

Podczas wydarzenia World Hydrogen Week w Rotterdamie, dyrektor ds. rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – Agnieszka Spirydowicz, miała okazję podczas jednego z paneli pokazać działania Polski w zakresie rozwoju branży wodorowej.

To była także doskonała okazja do dyskusji na temat znaczących postępów globalnej gospodarki wodorowej.

Polska, ze względu na swój niesamowity potencjał zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, szczególnie w jej części zachodniej, ma szansę być liderem w tej dziedzinie. Cieszy nas fakt, że środowisko wodorowe nie tylko dostrzega ten potencjał, ale również aktywnie go wspiera – o czym napiszemy już niedługo.