3WChallenge – ciekawy konkurs BGK, skierowany do naukowców, przedsiębiorców oraz spółek technologicznych.

 

Konkurs 3WChallenge jest wyjątkową szansą dla projektów zgodnych z Ideą 3W – woda, wodór, węgiel i oferuje wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki, medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii, które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie gospodarki.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.01.2024 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie idea3w.org (link).

Nagrody

Zgłaszając się do konkursu 3WChallenge, uczestnicy mają szansę zostać jednym z trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje:

Rozwój Biznesowy Projektu – w tym przygotowanie modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego.

Weryfikacja Rynkowa i Dostosowanie do Klientów: Zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów.

Nawiązanie Kontaktu z Inwestorami: Możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

3WChallenge konkurs