15. Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze – „Wodór paliwem przyszłości”

Zastanówmy się po co ten wodór?  Czy żeby wytwarzać  i korzystać? Czy tylko na konferencjach, aby o tym mówić?
Wodór jest potrzebny, przede wszystkim do dekarbonizacji  – naszym celem jest panowanie nad emisjami CO2 oraz bezpieczeństwo. Wodór pojawi się w każdym miejscu, gdzie pojawia się temat dekarbonizacji. Dlatego też możemy mówić zarówno o magazynowaniu energii i bilansowaniu , jak i o transporcie.

Najważniejsze jest zapewnienie w tej chwili bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ stare sposoby opierające się na paliwach kopalnych okazują się nieskuteczne. Zarówno mówimy tu o kryzysie ekologicznym, jak i o bezpieczeństwie. Musimy zacząć od rozproszenia naszej energetyki na jak najdrobniejsze elementy. W przypadku Polski i Niemiec jest to szczególnie kluczowe, ponieważ jesteśmy najbardziej zindustrializowanymi krajami w UE. Dla przemysłu musimy znaleźć zielone, bezpieczne rozwiązania. Wodór jest jedną z podstawowych dróg – muszą powstawać huby wodorowe właściwie przy każdym przedsiębiorstwie, a w przypadku transportu może to być kilka hubów wodorowych, jak to pokazał Promet Plast – członek Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.
Idea ta przyświeca także  projektowi 1000 HUB H2OZE.

Kolejny z omawianych projektów to Odrzańska droga wodorowa –  transgraniczny projekt Odrzańskiej Doliny Wodorowej.
Dolnośląska Dolina Wodorowa może realizować takie przedsięwzięcia także dzięki ogromnemu poparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Był prezentowany także projekt Baltic, w którym DDW jest partnerem – w ramach projektu doliny wodorowej BalticSeaH2 powstanie pierwsza znacząca transgraniczna dolina wodorowa w Europie. Celem jest stworzenie zintegrowanej gospodarki wodorowej w regionie południowej Finlandii i Estonii, która umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla z różnych gałęzi przemysłu oraz samowystarczalność energetyczną regionu. Obszar ten jest połączony z szerszym rynkiem regionu Morza Bałtyckiego, co poprawia warunki inwestycyjne.

To jedne z ważniejszych tematów podczas 15. Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego – „Wodór paliwem przyszłości”, przeprowadzonego w ramach międzynarodowej, branżowej imprezy targowej Clean Hydrogen Convention.